TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG, Vállalatfelvásárlás, Akvizíciók, M&A
Az iroda nagy tapasztalattal rendelkezik a vállalatfelvásárlások, egyesülések, szétválások (M&A vagy akvizíciók) levezénylésében. Ügyvédi, jogi tanácsadói minőségben eljárva széles körű céges tranzakciós tudás van a birtokunkban. Ennek keretében átvilágítást (due diligence) vállalunk, szándéknyilatkozatot, tenderajánlatot, részvényesi megállapodást, részvény adásvételi szerződéseket struktúrálunk és jogi tervezésben és kivitelezésban segítünk szakértőink révén.
Természetes ide tartozik a társaságok alapítása is, szindikátusi szerződések, kereskedelmi,- szakmai szerződések kidolgozása, valamint a kintlevőségek behajtása, peres és peren kívüli képviselet a különböző gazdasági jogviszonyokkal kapcsolatos csőd és felszámolási eljárásokban, kártérítési, igényérvényesítési és elszámolási ügyekben. Elektronikus eljárások ismerete.

INGATLAN, ingatlanjog, ingatlan befektetések, fejlesztés
Adásvételi szerződés vagy beruházás. Az ingatlanjogi tevékenységünk vázlatosan: lakás és ház, telek és beruházás, lakó és ipari ingatlanok (ezen belül retail és commercial)szerződései. Ingatlan adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése. Az ingatlan fejlesztések teljeskörű ingatlanjogi hátterének biztosítása, kapcsolódó projektcégek alapítása, társasházi alapító okiratok készítése, természetesen az adásvételi szerződések elkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárás. Design & build contract (tervezési és/vagy építési-vállalkozási szerződés). Bérleti szerződés. Fő- és alvállalkozói, kivitelezői szerződések területén. Állami és önkormányzati lakás bérlet. A lakástörvény ismerete, lakbér vita. Nemzeti vagyonról szóló jogszabályok ismerete.

PEREK, Jogviták, Nemzetközi és Magyar Választottbíráskodás
Nagy tapasztalattal rendelkezünk gazdasági és polgári peres ügyekben. A gazdasági életben a perek a gazdasági verseny eszközévé váltak. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a tárgyalásos utakat kimerítve a bírósági megoldásért fordulnak hozzánk az ügyfelek. Évtizedes gyakorlatunk és szakszerű megközelítésünk sokszor segített minket.

A peres és nemperes képviselet ellátása magyar bíróságokon. A Nemzetközi Válaszottbíróságon is sikerre vittünk ügyet angol és német nyelven, a bécsi Választottbíróságot is „bejártuk”.

Gazdasági ügyek, Felszámolás, Csődeljárás, Reorganizáció
A különböző típusú szerződések megkötése nagy szakmai hozzáértést és tapasztalatot igényel, melyek alapvetően meghatározhatják a későbbi tárgyalási, befektetési és esetleges perbeli pozíciókat. Ne sajnálja a tanácsadási díjat, mert probléma esetén sokkal többe kerülhet a baj elhárítása. “Mindig az olcsó a drága”. Felszámolási eljárások ismerete, csőd eljárásokban hitelezői képviselet. Sikeres csődvédelem és elektronikus eljárások ismerete.

PÉNZÜGYI JOG, Tőkepiac
Tapasztalunk egyedi a pénzügyi szolgáltató szektor jogi és gazdasági kérdéseinek komplexitását tekintve, legyen az a szabályozási környezet szempontjából vagy pl. kölcsön ügyleti alapú. Komoly szakértői csapatot tudunk felvonultatni jogi és pénzügyi téren is. Befektetők képviselete bel- vagy külföldön vezető ügyvédünk MBA képzettsége folytán. Bizalmi vagyonkezelést vállalunk egyedi ügyben, mint új tevékenység, mely az ügyvédi irodák számára megnyílt (new biz).

ENERGIA JOG
A szakirányú végzettséggel és iparági tapasztalattal rendelkező partnereink által az energia jog szabályozásával, valamint a gyakorlatban előforduló kérdésekkel összefüggő és a jogharmonizációs jogszabályi változásokkal kapcsolatos teljes körű tanácsadás. Elsősorban a villamos energia és a megújuló energia terén rendelkezünk tudással, tapasztalattal. Gazdasági és műszaki irányú közreműködők bevonása a komplex feladatok megoldásában.

Internetjog, Telekom, IT, E-Kereskedelem, Adatvédelem
Tapasztalatunk kiterjed az on-line kommunikáció legtöbb területére. A távollévők közötti kereskedelem valamennyi szabályával kapcsolatos tanácsadás. Az elektronikus aláírással, adatvédelemmel, adatkezeléssel valamint az elektronikus sajtóra vonatkozó szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos tanácsadás. ÁSZF kialakítása.

Szerzői jog és reklámjog
Reklámügynökségek állandó képviselete, ATL, BTL szerződések, szabályzatok, promóciók, Szerencsejáték Felügyeletnél eljárás, pályázatok, elkészítése, véleményezése; reklámtilalmi-, etikai kérdések; fogyasztóvédelmi, versenyjogi, a reklám, mint szellemi alkotás felhasználásával kapcsolatos valamennyi szerződésfajta elkészítése, jogdíj kérdesek.
Szoftver és megfilmesítési szerződések, előadóművészi szerződések készítése,
Védjegybitorlással kapcsolatos peres képviselet, védjegy lajstromról információ szolgáltatás.

Versenyjog, GDPR
A cégfelvásárlásokkal, cégcsoport bővítésével kapcsolatos tanácsadás; gazdasági megállapodások véleményezése versenyjogi szempontból; képviselet versenyjogi ügyekben versenyhivatal és/vagy bíróság előtt. Tisztességtelen piaci magatartás megítélésével, fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos ügyek. Újabban a GDPR szabályzatok elkészítése kapcsán tettünk szert jelentősebb tapasztalatra.

Munkajog, Balesetek, Kártérítés
Munkaszerződés valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok szerződésbe foglalása, vezetői szerződések elkészítése és megszüntetése, munkaügyi audit. Sok sikeres perbeli képviselet áll mögöttünk munkaügyi jogvitákban, általában a munkáltatói oldalon.

 

Hobbink révén egy speciális jogterület, a kishajók adásvétele kapcsán is látunk el képvisletet, főleg vitorlás hajók adásvételi szerződése és lajstromba való bejegyzése kapcsán keresnek meg bennünket. Irodánkban a teljes tárgyalást és adásvételt diszkrét környezetben lehet lebonyolítani.