AB határozat: Az 5 éves eltiltás törlése ügyvezetők esetén

Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben hétfőn kihirdetett határozata 2018 december 31-ei hatállyal megsemmisítette a cégnyilvántartásról szóló 2006. évi V. törvénynek azt a rendelkezését, mely szerint ha egy céget kényszertörlési eljárásban törölnek a cégjegyzékből, akkor 5 évre eltiltják azt, aki az eljárás megindításakor vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági […]