Szakterületek

TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG, Vállalatfelvásárlás, Akvizíciók, M&A
Egy gazdasági joggal foglalkozó irodánál ez az alap. Az iroda nagy tapasztalattal rendelkezik a vállalatfelvásárlások, egyesülések, szétválások (M&A vagy akvizíciók) levezénylésében. Ügyvédi, jogi tanácsadói minőségben eljárva széles körű privatizációs és vállalatfelvásárlási tranzakciós tudás van a birtokunkban. Ennek keretében átvilágítást (due diligence) vállalunk, szándéknyilatkozatot, tenderajánlatot, részvényesi megállapodást, részvény adásvételi szerződéseket struktúrálunk és adótervezésben segítünk szakértőink révén.
Természetes ide tartozik a társaságok alapítása is, szindikátusi szerződések, kereskedelmi,- szakmai szerződések kidolgozása, valamint a kintlevőségek behajtása, peres és peren kívüli képviselet a különböző gazdasági jogviszonyokkal kapcsolatos csőd és felszámolási eljárásokban, kártérítési, igényérvényesítési és elszámolási ügyekben. Elektronikus eljárások ismerete.

INGATLAN, ingatlanjog, ingatlan befektetések
Lakás adásvételi vagy beruházás. Telek vagy fejlesztés? Fellendült az ingatlanpiac? Egyrészt, az ingatlanjog ismerete alapkövetelmény az irodánkban. Másrészt, ügyvéd kényszer is van az adásvételi szerződések és a földhivatali eljárásoknál. Ide tartozik az Ingatlan és az ingatlanjog egésze: lakás és ház, telek és beruházás, lakó és ipari ingatlanok (ezen belül retail és commercial). Az ingatlan fejlesztések teljes körű ingatlanjogi hátterének biztosítása, kapcsolódó projektcégek alapítása, társasházak szervezése, társasházi alapító okiratok készítése, természetesen az adásvételi szerződések elkészítése, az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás, földhivatalii ügyintézés. Nagy tapasztalattal rendelkezünk design & build contract (tervezési és/vagy építési-vállalkozási szerződés) elkészítésében, bérbeadáshoz (iroda, raktár, lakás) szükséges bérleti szerződési feltételek elkészítését vállaljuk 3 nyelven. Ügyvédként és magánemberként jelentős tapasztalattal rendelkezünk a különböző fő- és alvállalkozói, kivitelezői szerződések területén.

PEREK, Jogviták, Nemzetközi és Magyar Választottbíráskodás
Nagy tapasztalattal rendelkezünk gazdasági (és polgári) peres ügyekben. Jó eredményrátát tudunk felmutatni a pernyertességek szempontjából. A gazdasági életben a perek a gazdasági verseny eszközévé váltak. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a tárgyalásos utakat kimerítve a bírósági megoldásért fordulnak hozzánk az ügyfelek. Ebbéli évtizedes gyakorlatunk és szakszerű megközelítésünk predesztinál a sikerre.

A rendes bíróságokon felül a Magyar Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróságon is képviseltünk ügyeket, és a Nemzetközi Válaszottbíróságon is sikerre vittünk ügyet angol és német nyelven, a bécsi Választottbíróságot is „bejártuk”.

Gazdasági ügyek, Felszámolás, Csődeljárás, Reorganizáció
A gazdaságot ismerő jogi képviselet és teljes körű nemzetközi pénzügyi tanácsadás külsős partnereink révén. Struktúrák kialakítása. Igény esetén külföldi ügyvéd kollégák bevonása a kereskedelmi ügyekbe, ha több országok átívelő kereskedelmi ügyletről van szó (cross border activity). A különböző típusú szerződések megkötése nagy szakmai hozzáértést és tapasztalatot igényel, melyek alapvetően meghatározhatják a későbbi tárgyalási, befektetési és esetleges perbeli pozíciókat. Felszámolási eljárások ismerete, csőd eljárásokban hitelezői képviselet. Sikeres csődvédelem és elektronikus eljárások ismerete.

PÉNZÜGYI JOG, Tőkepiac
Tapasztalunk meghatározó a pénzügyi szolgáltató szektor jogi és gazdasági kérdéseit illetően, legyen az a szabályozási környezet szempontjából vagy kölcsön ügyleti alapú. Komoly szakértői csapatot tudunk felvonultatni jogi és pénzügyi téren is. Szolgáltatók képviselete PSZÁF eljárásokban, MiFID és Basel III. ismerete. Befektetők felkutatása bel- vagy külföldön vezető ügyvédünk MBA képzettsége folytán. Apparátusunk komplex tanácsokkal képes ellátni az ügyfeleket igen rövid idő alatt három nyelven.

ENERGIA JOG
A szakirányú végzettséggel és iparági tapasztalattal rendelkező kollégáink által az energia jog Európai Közösség-i és magyar szabályozásával, valamint a gyakorlatban előforduló kérdésekkel összefüggő és a jogharmonizációs jogszabályi változásokkal kapcsolatos teljes körű tanácsadás. Elsősorban a villamos energia és a megújuló energia terén rendelkezünk tudással, tapasztalattal. Gazdasági és műszaki irányú közreműködők bevonása a komplex feladatok megoldásában.

Internetjog, Telekom, IT, E-Kereskedelem
Tapasztalatunk kiterjed az on-line kommunikáció legtöbb területére. A távollévők közötti kereskedelem valamennyi szabályával kapcsolatos komplex tanácsadás, stílusosan, on-line módon vállalkozások számára. Az elektronikus aláírással, adatvédelemmel, adatkezeléssel valamint az elektronikus sajtóra vonatkozó szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos tanácsadás. Ügyfelünk a piacvezető on-line kommunikációs társaság, KábelTV cégeket képviseltünk a telefonszolgáltatásuk megindításában, az ÁSZF kialakításától a cégeladásig. Webszolgáltató jogi problémáit oldottuk meg több éven keresztül. Országos mobil telefon szolgáltatók közötti perben láttunk el jogi képviseletet. Vezető ügyvédünk prezentációja itt.

Szerzői jog és reklámjog
Reklámügynökségek állandó képviselete, ATL, BTL szerződések, szabályzatok, promóciók, Szerencsejáték Felügyeletnél eljárás, pályázatok, elkészítése, véleményezése; reklámtilalmi-, etikai kérdések; fogyasztóvédelmi, versenyjogi, EU harmonizációs problémák; a reklám, mint szellemi alkotás felhasználásával kapcsolatos valamennyi szerződésfajta elkészítése, adójogi tanácsadás jogdíj kérdesekben.
Szoftver és megfilmesítési szerződések, előadóművészi szerződések készítése,
Védjegybitorlással kapcsolatos peres képviselet, védjegy lajstromról információ szolgáltatás.

Versenyjog
A cégfelvásárlásokkal, cégcsoport bővítésével kapcsolatos tanácsadás; gazdasági megállapodások véleményezése kartell-tilalmi szempontból; teljes körű képviselet versenyjogi ügyekben versenyhivatal és/vagy bíróság előtt. Tisztességtelen piaci magatartás megítélésével, fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos ügyek, melyekkel sikerrel képviseltünk.

Munkajog, Balesetek, Kártérítés
Színlelt munkaviszonyok vizsgálata és tanácsadás a megoldásra. Munkaszerződés valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok szerződésbe foglalása, vezetői szerződések elkészítése és megszüntetése, munkaügyi audit. Sok sikeres perbeli képviselet áll mögöttünk munkaügyi jogvitákban céges és munkavállalói oldalon, különösen kártérítési ügyekben.